Ansøgningsproces for besøgsfamilier

Ansøgningsproces, DIS i Danmark

Første trin i processen til at blive besøgsfamilie for en amerikansk studerende er at udfylde ansøgningsskemaet. Husk at du altid er velkommen til at kontakte DIS, hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller til det at være besøgsfamilie.

Matching af besøgsfamilier og studerende

Vi tilstræber at matche alle inden semesterstart. Nogle gange kan vi dog først give besked om, hvem den studerende er, når vi er et par uger inde i semestret. Årsagen hertil er, at alle studerende først skal placeres i deres housing, da det kun er de studerende, der ikke bor hos en værtsfamilie, der kan blive tilknyttet et besøgsfamilie. Det er et større puslespil at placere alle 1.200 studerende i den boligform, de ønsker, og vi beder jer derfor have tålmodighed og huske på, at langt de fleste familier altid bliver tilknyttet en studerende, med mindre afstanden er for stor og transporttiden dered for lang. Vi sender en e-mail, så snart vi er færdige med matching-processen.

Da de studerende ikke vil mase sig på, viser vores erfaring, at det er en god idé, at vores besøgsfamilier tager den første kontakt. Herefter er det naturligvis op til begge parter at opretholde kontakten.

Vi gør vores bedste for at matche familier og studerende ud fra interesser og forventninger.

Tilmeld dig i dag

Tilmeldingsfristen for at skrive sig op som Besøgsfamilie i et forårssemester er den 31. december. Fristen for at skrive sig op som Besøgsfamilie i et efterårssemester er den 30. juli.

Tilmeld dig som besøgsfamilie