Ansøg om optagelse på DIS Kollegierne

Vi har åbent for ansøgninger to gange årligt, henholdsvis i foråret og i efteråret.

Alle, som ønsker optagelse på ét af vores fire DIS-kollegier (Langebro Kollegium, Mønten Kollegium, Nimbus Kollegium eller Tåsinge Kollegium) skal sende en officiel ansøgning. Læs hvordan nedenfor. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger og inviterer herefter kvalificerede ansøgere til en workshop hos DIS.

Ansøgningsperiode

Vores ansøgningsperiode åbner næste gang til efteråret. Nærmere oplysninger følger her på siden. 

Bemærk: Det er ikke muligt at ansøge via e-mail eller personlig henvendelse til DIS.

Ansøgningsproces

Udvælgelsesprocessen består af tre dele – to skriftlige, og, hvis du bliver udvalgt, også en workshop. Det er kvaliteten af din skriftlige ansøgning sammenholdt med vores observationer ved din deltagelse i workshoppen, der er afgørende for, om du bliver tilbudt en plads på et DIS-kollegium.

Den skriftlige ansøgning

Inden du går i gang med at udfylde din ansøgning til os, skal du have følgende klar: Et bevis for din uddannelsesaktivitet (optagelsesbrev i pdf-format, bevis af sendt ansøgning i pdf-format) eller en underskrevet tro og love-erklæring og gerne et portrætfoto.

De to skriftlige dele sendes som én samlet ansøgning. Ved den første skriftlige del, skal du svare på spørgsmålet: ”I should live at a DIS Kollegium, because…”. Til dette spørgsmål har du 140 tegn, hvilket svarer til et Tweet. Det korte tweet skal være knivskarpt, for det er her, at du vækker vores nysgerrighed, og teksten er dermed afgørende for, at din ansøgning kommer i betragtning.

Del to af den skriftlige ansøgning består af korte essays (600-800 tegn hver), som du kan vælge at skrive på enten dansk eller engelsk. De vil omhandle følgende emner:

  • Konkrete eksempler på, hvordan du ønsker at bidrage til sammenholdet og det sociale liv i de små enheder (f.eks. lejligheder, etager, el.lign.) såvel som for kollegiet på et overordnet plan.
  • Dine internationale erfaringer
  • Dine fritidsinteresser
  • Erfaringer med at bo i et fælleskab

Det er muligt at gemme ansøgningen undervejs. Da vi løbende gennemgår ansøgningerne, opfordrer vi dig til at sende ansøgningen, så snart den er klar.

Når du har udfyldt hele ansøgningen (inklusiv alle essays og vedhæftet den nødvendige dokumentation), vil du modtage en e-mail fra os som kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning.

Den personlige samtale

Vi gennemgår alle ansøgninger løbende og inviterer udvalgte ansøgere til at deltage i en 3-timers workshop afviklet af medarbejdere fra DIS Housing og nuværende beboere. Bor du meget langt væk, er vi villige til at lave en individuel aftale om f.eks. interview via Skype.

Alle ansøgere vil høre fra os inden for en uge fra ansøgningsperiodens udløb; enten med en invitation til en interview-workshop eller et afslag. Husk at tjekke dit spam filter!

Det er muligt, at vi gerne vil gemme din ansøgning, hvis en plads skulle blive ledig. I så fald kontakter vi dig for at få din tilladelse til, at vi gemmer ansøgningen.