Kontrakt og husleje på DIS Kollegier

Lejekontrakten indgås mellem dig og DIS. Alle lejekontrakter har en varighed på op til 3 år.

Særligt for kontrakten mellem DIS og dig som lejer

Alle lejekontrakter gælder for en tidsbegrænset periode på op til 3 år.

Der er studietjek to gange årligt: en gang i marts og en gang i oktober. Dette sker for at sikre, at alle beboere er aktive studerende. Søger du optagelse, inden du ved, om du er kommet ind på din uddannelse, er kontrakten med DIS betinget af, at du bliver optaget og dermed bliver studieaktiv.

Fraflytning

Du skal som lejer fraflytte lejemålet mindst to uger før kontraktens ophørsdato, for at udlejer (DIS) kan lave eventuelle forbedringer. Lejeren betaler husleje for denne periode.

Efter endt uddannelsesforløb skal lejemålet fraflyttes ved udgangen af den måned, der følger den måned, hvori sidste eksamen afsluttes.

Hvis du afbryder din uddannelse, er det samme gældende.

Opsigelsesvarsel

I henhold til lejeloven, er opsigelsesperioden tre måneder gældende for både udlejer og lejer. Opsigelsen skal ske her fra siden.

Link til opsigelsesformularen kommer i løbet af 2017. Indtil da send en mail til diskollegium@dis.dk.

Depositum

Depositum for en kollegieplads er to måneders husleje, som betales ved indflytning.

Regler for fremleje

Hvis du som lejer gerne vil fremleje dit værelse, skal du ansøge DIS om tilladelse. DIS er ikke forpligtet til at godkende en ansøgning om fremleje, men det er op til os at behandle de enkelte ansøgninger.

Der er samme krav til den person, som fremlejer værelset, som til alle andre beboere. Det vil sige, at en potentiel fremlejer skal opfylde alle krav såsom at være under uddannelse, have interesse i konceptet og vise engagement i at deltage aktivt i fællesskabet. Du må ikke tage mere i husleje, end du selv betaler i husleje.

Vigtigt i forbindelse med fremleje:

  • Fremleje kan ske for en periode på 3-6 måneder
  • Lejeren udfylder en ansøgning, som indeholder:
    • Eget navn og adresse
    • Den potentielle fremlejers navn, adresse, e-mail, telefon, alder, kopi af studiekort samt en kort profil om personen, og hvorfor han/hun vil være en god og ideel beboer på kollegiet

DIS indkalder herefter den potentielle fremlejer til en personlig samtale. Hvis fremlejeren bliver godkendt, skal du som lejer og din fremlejer underskrive en fremlejeaftale, som sendes til DIS.

Fremleje sker på dit eget ansvar, og hele dit kontraktmæssige forhold til DIS forbliver. Det vil altså sige, at DIS ikke laver en ny kontrakt med din fremlejer. Du er fortsat ansvarlig for at betale husleje til DIS, og din fremlejer betaler husleje til dig.

Som lejer hæfter du under fremlejen fortsat for eventuelle ødelæggelser af indbo og materialer, som din fremlejer måtte lave.

Øvrige forventninger til beboere på DIS kollegier

Som en del af de kontraktmæssige forpligtelser for alle beboere på et DIS kollegium, skal du deltage aktivt i fælleskabet. Dette betyder blandt andet, at du accepterer:

  • At indgå i ugentlige rengøringsplaner (aftales individuelt i hver lejlighed)
  • At deltage i sociale arrangementer i løbet af året (for eksempel i vores ankomstweekender, som ligger midt i januar, maj og august)

Det vil også være muligt at få en ledende rolle på kollegierne i diverse beboerråd, udvalg osv.