Om de studerende

Om de studerende, DIS i Danmark

Studerende hos DIS er typisk mellem 19 og 21 år gamle. Som en del af deres bacheloruddannelse vælger de at tage et semester i udlandet for at styrke deres tværkulturelle forståelse og for at udvikle sig både fagligt og personligt.

DIS-studerende er meget optagede af at lære om dansk kultur, og over 60 % af de studerende tager faget Danish Language and Culture. Ved at møde lokale danskere i uformelle sammenhænge, lærer de samtidig om Danmark på en anderledes måde. Derfor er det populært at bo hos en dansk værtsfamilie eller sammen med en dansk roommate. Det er også eftertragtet at blive tilknyttet til en dansk besøgsfamilie, som de studerende besøger eller tager på udflugter sammen med.

Et semester hos DIS varer fire måneder. Forårssemestret løber fra midten af januar til midten af maj, og efterårssemestret løber fra midten af august til midten af december. Det er også muligt at læse et helt år hos DIS, typisk fra august til maj. Derudover tilbyder vi sommerkurser, der begynder i slutningen af maj.

Det amerikanske universitetssystem

En bacheloruddannelse i USA varer fire år. Alt efter, hvilken årgang man går på, bliver man kaldt for henholdsvis Freshman, Sophomore, Junior eller Senior. I USA skal man som studerende vælge ét hovedfag (major) og ét bifag (minor), som de særligt fokuserer på under deres uddannelse.

De fleste DIS-studerende kommer fra såkaldte ”Liberal Arts Colleges”, som er små universiteter med ca. 1.000-2.500 studerende, og som fokuserer på udvikling af brede færdigheder frem for udelukkende konkrete færdigheder. Eksempelvis er kurser i religion, filosofi, litteratur og sociologi ofte obligatoriske for alle studerende – uanset deres major/minor.

Under en bacheloruddannelse i USA skal studerende opnå 120 ’credits’. De studerende kan opnå 15 af disse på et semester hos DIS (fem fag med tre ugentlige timer i 15 uger = 15 credits). Den amerikanske karakterskala består af fem trin: A, B, C, D, F. Som I nok vil bemærke, når I møder jeres studerende, er karakterer meget vigtige for amerikanske studerende. De fleste DIS-studerende har ofte et ret højt snit hjemmefra: i en årrække har gennemsnittet har for vores studerende været på B+ (hvilket svarer til 3,4 ud af 4, hvis man omregner til tal). Langt de fleste studerende vil gerne fastholde dette niveau, mens de er på udveksling.

The world of study abroad

Ligesom det er populært for danske unge at læse et semester i udlandet, er det også tilfældet for amerikanske universitetsstuderende. Forskellen er, at mens danske studerende typisk tager på udveksling og læser på et lokalt universitet, læser de amerikanske studerende ofte deres semester hos en organisation som DIS, der er specialiseret i study abroad-ophold. DIS arrangerer al undervisning, bolig, studieture, sociale arrangementer med mere for de studerende. På den måde er de studerende sikret den højeste kvalitet igennem hele deres semester. En study-abroad organisation, som DIS, sender ikke studerende til USA, og derfor bliver DIS-studerende ikke betragtet som udvekslingsstuderende. Af alle de amerikanske universitetsstuderende, som læser et semester i Danmark, læser flere end 80 % hos DIS.

Der er stor mangfoldighed blandt de studerende hos DIS. De fleste studerende har amerikansk statsborgerskab. Som en naturlig følge af den globale udvikling inden for videregående uddannelser, ser vi også en stigende tendens til, at flere af vores studerende har et andet statsborgerskab end amerikansk, men at de studerer i USA. DIS-studerende kommer derfor også fra bl.a. Kina, England, Indien, Kenya, Ghana, Japan, Bahamas, Pakistan og Korea. Dertil spiller det også ind, at USA er et indvandrerland med mange forskellige nationaliteter og folk med forskellig etnisk baggrund. En “rigtig amerikaner” kan derfor tage mange former.

Ud over etnisk og national diversitet er der også store forskelle på vores studerendes økonomiske baggrund. F.eks. er der flere af vores studerende, som er de første i deres familie til at tage en universitetsuddannelse, mens andre kommer fra den øvre middelklasse eller egentlige overklasse. Det betyder, at der kan være stor forskel på, hvor mange ressourcer de studerende har med hjemmefra.

Et semesters opbygning hos DIS

Fag

De studerende læser mellem fire og fem forskellige fag i løbet af et semester. De har typisk undervisning fire dage om ugen, mens onsdage er reserveret til Field Studies. Her besøger de studerende f.eks. skoler, institutioner, konsulentbureauer, tv-stationer, museer og andre danske virksomheder eller organisationer. Formålet med Field Studies er at give de studerende praktisk erfaring i forhold til den teori, de lærer i klasseværelset.

Undervisningen hos DIS ligner på nogle punkter den undervisning, som de studerende er vant til på deres amerikanske hjemmeuniversitet. Det betyder, at de har mange afleveringer, prøver og eksaminer i løbet af et semester i modsætning til studerende på et dansk universitet. En amerikansk studerendes karakter i et fag afhænger ikke kun af den afsluttende eksamen, men også af deres engagement og aktivitet i løbet af semestret. Generelt er de studerende meget ambitiøse og vant til at læse mange lektier derhjemme. De har således et højt ambitionsniveau for deres ophold i Danmark, og vi oplever, at de studerende har en travl hverdag.

Når en DIS-studerende vælger en studieretning, skal han eller hun vælge en core class, som bliver hans/hendes hovedfag hos DIS. Hvis en studerende eksempelvis vælger Public Health som studieretning, vil hans eller hendes core class være Health Delivery & Prioritization in Northern Europe, som fokuserer på historiske, sociale, økonomiske og politiske baggrunde for det danske sundhedssystem. Ud over den studerendes core class vælger han/hun yderligere tre eller fire fag blandt de flere end 200 fag, som DIS udbyder.

Studieture

Studieture er en vigtig del af undervisningsforløbet hos DIS. Alle studerende skal på to studieture i løbet af deres semester hos os: En tredages tur i Danmark eller vores nabolande samt en ugelang studietur til relevante byer i Europa. F.eks. tager studerende, som studerer europæisk politik, til Bruxelles. Studieturene er en central del af de studerendes oplevelser hos DIS og én af grundene til, at så mange studerende vælger DIS som study abroad-program. Desuden har de studerende fri i to uger i løbet af semestret, hvor de enten rejser på egen hånd eller tager på ture arrangeret af DIS. Vi arrangerer både faglige ture og oplevelsesture, som de studerende kan vælge at tage på i deres ferier. Det kan være ture som Impressionism in Paris, Czech Trek eller Skiing in the French Alps.

Bolig i Danmark

De studerende har mulighed for at vælge forskellige boformer for deres ophold i Danmark. At bo hos en værtsfamilie er et af de mest populære valg blandt vores studerende. Grunden til dette er, at de på den måde kommer helt tæt på den danske kultur og hverdag. De har også mulighed for at bo på et dansk kollegium eller få en dansk roommate, som man deler en lejlighed med i København. DIS administrerer også en række ejendomme, en slags DIS-kollegier, hvor DIS-studerende deler lejlighed. Vi ansætter danske unge, som bor i ejendommen sammen med de studerende og fungerer som kontaktpersoner. De kaldes SRA’s – Social & Residential Advisors. Desuden har DIS også en boligform kaldet Living & Learning Communities. Her bor DIS-studerende sammen på baggrund af en fælles interesse i f.eks. bæredygtighed, kunst eller kulinariske oplevelser. Endeligt har enkelte DIS-studerende også mulighed for at bo på én af de danske højskoler, som DIS har en særlig aftale med.