Studielegat til danske studerende

Studieophold for danske studerende i USA, DIS i Danmark

Som noget helt særligt sender DIS hvert år to danske bachelorstuderende af sted på et udvekslingsophold hos California State University.

Alle voksne børn af danske værtsfamilier og besøgsfamilier samt unge danske roommates og SRAs (Social Residential Advisors) kan ansøge om en studieplads hos California State University, som betales af DIS. Dette er en enestående mulighed for at opleve amerikansk kultur på nært hold i et semester!

Er du interesseret, skal du være opmærksom på, om dit danske universitet giver merit for de fag, du vælger. Bemærk: DIS kan ikke rådgive dig om valg af fag, meritoverførsel eller ECTS-point. Derfor er det en god idé at rådføre sig med sin studievejleder tidligt i processen.

Du kan læse mere om, hvilke fag det amerikanske universitet udbyder her:

California State University

Andre overvejelser

DIS betaler selve undervisningsafgiften, kaldet tuition, men du skal selv finansiere alle andre udgifter. Vær derfor opmærksom på den række af praktiske forhold, du skal overveje i forbindelse med udvekslingsopholdet.

DIS er formelt set kun bindeled imellem dig og California State University (CTU). Tænk derfor over:

  • Hvor vil du bo? CTU har campuses flere steder i Californien. Hvis DIS tildeler dig en plads hos CTU, skal du udarbejde en officiel ansøgning til universitetet, hvori du prioriterer tre forskellige CTU campuses, som du gerne vil læse på. På alle CTU campuses er det muligt enten at arrangere sin egen bolig eller at ansøge om at komme til at bo på universitetets boliger ”on campus”.
  • Hvordan vil du dække udgifter til fly, bolig, bøger, mad osv.? Efter tildeling af en studieplads, kan du med fordel søge legater. Spørg evt. dit eget universitet om råd.
  • Husk at du kun kan få din SU med, hvis du får merit for de fag, du læser.

Ansøgningskrav

Inden du sender din ansøgning til DIS, skal du tjekke, at du opfylder ansøgningskravene:

  • Din familie skal inden for det seneste år have været en del af vores DIS værtsprogram eller besøgsprogram eller du skal selv enten have været roommate med en DIS-studerende eller været ansat som Social & Residential Advisor (SRA).
  • Du skal være indskrevet som aktiv studerende på en bacheloruddannelse ved et universitet i Danmark.
  • Du skal tage en TOEFL-test i så fald, at du får tildelt en studieplads. Testen beviser, at dit sprogniveau er højt nok til at læse i USA. TOEFL-testen er den mest udbredte engelsktest, som næsten alle studerende, som ønsker at tage på udveksling, skal tage.
  • Bemærk: Som en del af udvekslingsaftalen skal du efter endt studieophold skrive et essay på minimum 1000 ord samt vedlægge ti billeder, som sendes til DIS. Essayet skal indeholde refleksioner over opholdet, oplevelser og erfaringer. Har du mulighed for at producere en lille video, vil det være et plus.

Skriftlig ansøgning

Send en motiveret ansøgning til DIS på maks. 500 ord. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En redegørelse for, hvorfor netop du bør få én af de to studiepladser, og hvordan et ophold vil bidrage til din uddannelse.
  • En kort beskrivelse af din relation til DIS. Oplys evt. navn og adresse på din familie, hvis det er relevant for ansøgningen.
  • Karakteroversigt fra din nuværende uddannelse.

Deadline og svar

Får du tildelt en plads, skal du efterfølgende skrive en officiel ansøgning til California State University. DIS vil vejlede dig i processen.

Næste ansøgningsfrist om en studieplads ligger i november 2018. Nærmere info følger her på siden.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Jesper Hansen på jeh@dis.dk.

Ansøgninger skal sendes til Jesper på jeh@dis.dk. Senest en måned efter ansøgningsfristen, modtager du svar på, om du er blevet tildelt en plads.