Når det bliver hverdag

Gode råd til værtsfamilier, besøgsfamilier og Danish Roommastes i DIS

Med en travl hverdag for både dig og din roommate går fire måneder hurtigt. Derfor råder vi alle roommates til allerede fra starten at sætte kryds i kalenderen på de datoer, hvor I planlægger at lave noget sammen.

Det kan være en god idé at anskaffe sig en såkaldt familiekalender, som giver et overblik over jeres aktiviteter. Men det vigtigste er naturligvis at snakke sammen og stille spørgsmål, hvis noget er uklart. Tænk for eksempel over:

 • Vil du gerne have, at den studerende orienterer dig om, når han/hun tager ud at rejse eller er væk i en længere periode?
 • Vil du gerne holde dig opdateret omkring, hvad den studerende laver?
 • Kan det være en idé fra begyndelsen at aftale datoer for fællesaktiviteter?

Oprydning og rengøring

Mange af vores studerende har boet på dorms, efter de er flyttet hjemmefra. Derfor er de måske ikke vant til at være ansvarlig for en husholdning. Vi anbefaler, at I allerede den første aften aftaler, hvordan huslige pligter skal arrangeres. Det er en god idé fra starten at lave et skema med datoer for, hvornår der gøres rent i lejlighedens fællesarealer, og hvem der gør det.

Tag en snak:

 • Hvor skal den studerende rydde op og gøre rent? Og hvor tit?
 • Deler I rengøringsmidler, eller skal den studerende selv købe?
 • Hvor opbevares rengøringsartikler?
 • Foretrækker du, at bestemte produkter benyttes på særlige flader?

Tøjvask

Hvis du har vaskeri i din ejendom, anbefaler vi, at du gennemgår vaskeriets funktioner med den studerende. Hvis du har din egen vaskemaskine, anbefaler vi, at du også gennemgår maskinens funktioner og fortæller hvad de forskellige ikoner betyder. Husk, at amerikanerne er vant til at angive temperaturer i Fahrenheit, så de forskellige temperaturangiveler på danske vaskemaskiner er helt nye for dem.

Bemærk: Eftersom de studerende ikke har hele deres garderobe med, kan de have behov for hyppigere tøjvask end dig. Fortæl dem gerne, om tøjet hænges til tørre eller tumbles. Hvis det skal hænge til tørre, hvor kan det så hænge henne?

De amerikanske studerende er ikke vant til, at elektricitet og vand er så dyrt som i Danmark. Tal derfor med dem om forbruget. Gør dem opmærksomme på, at danskere generelt prøver at tænke over og begrænse vores forbrug, eksempelvis ved at fylde en maskine helt op eller at hænge tøjet til tørre.

Badeværelse

Amerikanske studerende er ikke vant til, at vand er så dyrt, som i Danmark. Der er generelt også flere badeværelser i hjemmet i USA, og derfor skal de vænne sig til at dele med andre. Vær meget konkret, når du gennemgår husregler. For eksempel hvor der er plads til toiletartikler, og om I skal deles om udgifter til toiletpapir, osv.

Snak om jeres badevaner:

 • Går du i bad om morgenen, om aftenen eller er der intet bestemt mønster?
 • Hvor lang tid bader du ca.?
 • Hvor lang tid opholder du dig på badeværelset?
 • Er I flere på badeværelset på én gang?
 • Hvor hænger du de våde håndklæder?
 • Gælder disse retningslinjer også for den studerende?
 • Må den studerendes badeartikler stå fast på badeværelset?

Indeklima og ressourceforbrug

Ligesom vand er dyrere i Danmark, gælder det samme for varme. Vi anbefaler de studerende, at de slukker for varmen, når de ikke er hjemme. Priserne på elektricitet er langt lavere i USA, hvilket også er en god idé at fortælle den studerende.

Snak om jeres indeklima:

 • Hvor ofte lufter du ud? Skal den studerende lufte ud på sit værelse hver dag?
 • Slukker du for varmen, når vinduet er åbent?
 • Hvor varmt har du det indendørs?
 • Har du lyset tændt i hele lejligheden, når du er hjemme, eller kun på de værelser, hvor du befinder dig?

Telefoni og internet

Før ankomsten og i løbet af Ankomstworkshoppen får den studerende tilbudt at låne en mobiltelefon, de kan bruge i løbet af semestret. De betaler så selv for deres forbrug.

Bemærk: Amerikanske studerende er vant til langt billigere priser på telefoni, end vi er her i Danmark. Anbefal at de bruger Skype, hvis de vil tale med venner og familie i USA.

Langt størstedelen af de studerende har deres egen bærbare computer med sig til Danmark. De studerendes sikkerhed er vigtig for DIS, og for at vi altid kan komme i kontakt med dem, er det faktisk obligatorisk, at de studerende har en mobiltelefon.

De studerende er vant til at bruge meget tid på internettet, og mange af dem vil have brug for at tale med familie og venner via Skype jævnligt, mens de bor hos dig. Det er fin balance for dem at være fuldt tilstede i Danmark og samtidig holde kontakt med familie og venner derhjemme.

Snak om jeres internetvaner

 • Er der nogen retningslinjer for den studerende med hensyn til brug af internet hjemme hos dig?
 • Bruger du sms’er til praktisk kommunikation i hverdagen? Hvad er den studerende vant til?

Forsikring

I tilfælde af skader i hjemmet, forvoldt af den studerende, skal dette meldes til eget forsikringsselskab (ifølge dansk lovgivning). Dækker denne forsikring ikke, kan anmeldelsen afprøves ved DIS forsikring. Er skaden erstatningsberettiget, dækkes denne af DIS´ forsikring, der dog ikke dækker skader for under 300 kr. I tilfælde af, at ens eget forsikringsselskab dækker skaden, dog med krav om selvrisiko, dækkes denne af DIS’ forsikringsselskab.

DIS’ tyveriforsikring dækker tyveri af de studerendes egne ejendele – ikke lånte ejendele. Det vil sige, at hvis den studerende låner en cykel af dig, dækker vores forsikring IKKE cyklen, hvis den bliver stjålet. DIS anbefaler derfor, at roommates ikke låner studerende personlige ejendele som mobiltelefoner eller cykler.

Hvis uheldet er ude, skal I kontakte os for at få tilsendt forsikringsblanketter. Kontakt os på housing@dis.dk.

Når DIS har modtaget de nødvendige papirer, vil en forsikringssag normalt vare seks uger, før vi har fået svar, om vores forsikring dækker skaden. Hvis I har spørgsmål undervejs, mens en sag bliver behandlet, bedes I rette henvendelse på mailen.