Værtsfamilie som livsstil

Vores værtsfamilier er en kæmpe ressource, både for DIS og for de studerende.

For mange værtsfamilier bliver tilværelsen med en DIS-studerende en livsstil. Cirka 2/3 af vores værtsfamilier et givent semester har prøvet det før, og det bliver dermed en stor del af deres identitet og hverdag. Mange oplever at få tætte bånd på tværs af Atlanten og dermed også enestående muligheder for at besøge USA. Det gælder blandt andet de mange bryllupper, som vi hvert år hører, at vores værtsfamilier bliver inviteret til.

DIS er altid interesseret i at høre, hvordan vores værtsfamilier synes, at vi kan gøre programmet endnu bedre. I slutningen af semestret vil I modtage et evalueringsskema, hvor I vil have mulighed for at give os ris og ros om den seneste oplevelse.

Vil man gerne fortsætte som værtsfamilie

Halvvejs inde i hvert semester vil DIS kontakte jer for at høre, om I kunne tænke jer også at være værtsfamilie i det følgende semester. I kan også vælge at blive noteret som ’Reserve’ – dvs. at stå som standby, hvis vi skulle få brug for en værtsfamilie i kortere eller længere perioder. Endelig kan I vælge at være på ’Pause’ (hvis I fortsat ønsker at bevare kontakten til DIS men ikke kan være værtsfamilie næste semester). Endelig vælger nogle værtsfamilier somme tider at variere lidt og melde sig som besøgsfamilie et semester og værtsfamilie det næste.

Mulighed for at blive værtsfamilie for flere studerende på én gang

De fleste af vores værter har en enkelt studerende boende i løbet af et semester. Flere og flere vælger dog at have to (eller i enkelte tilfælde tre) studerende boende. Nogle af vores værtsfamilier nævner følgende fordele ved at have to studerende:

  • indkøringsfasen går nemmere
  • samtalen ved middagsbordet er mere fri og ubesværet
  • de studerende får også nogle gode snakke om, hvor forskelligt de lever, selvom de begge er amerikanere.

DIS kræver ikke, at hver studerende får sit eget værelse; der skal bare være plads nok til, at de kan være to i et værelse (dvs. to senge, plads til to personers tøj og ejendele, samt to skriveborde enten på værelset eller et andet uforstyrret sted i huset).

Som værtsfamilie for flere studerende på én gang skal man dog gøre sig klart, at hver studerende er et individ og dermed forskellig fra sin ”roommate”. De vil sandsynligvis også knytte sig forskelligt til jer som værtsfamilie – og I til dem. Des mere, man er klar over det og kan rumme disse forskelle, des bedre!

Vi har jo også vores liv og har bedre kunnet efterlade dem alene hjemme, når vi vidste, at de ikke var helt alene

DIS-værtsfamilie om at have to studerende ad gangen

Helårsstuderende

En mindre del af vores studerende læser hos os to semestre i træk: Først et efterårssemester og så et forårssemester. Vi matcher en helårsstuderende med en værtsfamilie, der som udgangspunkt gerne vil have den samme studerende boende i begge semestre. Men som værtsfamilie kan man fortryde, og som studerende kan man også ønske en anden boligform i andet semester, selv om der ikke er nogen kurrer på tråden mellem studerende og værtsfamilien.

Midt i efterårssemestret spørger vi begge parter, hvad de kunne tænke sig næste semester.

Anbefaling af ny værtsfamilie

En stor del af vores nye værtsfamilier har hørt om DIS direkte fra vores værts- og besøgsfamilier, og det sætter vi stor pris på! Derfor kvitterer vi med et Tivoli-Guldkort til en værdi af 1000 kr. for en værts-anbefaling, der udmønter sig i en ny, aktiv DIS-vært. Den anbefalende DIS-vært vil høre mere angående Guldkortet senest midt i semestret. *Husk, at hvis I ikke selv tipper DIS direkte om jeres anbefaling, skal den anbefalede vært opgive jeres fulde navn og adresse, når de melder sig til programmet. Kun på den måde kan vi sikre os, at gavekortet ender det rigtige sted.