Økonomi og forsikring

Økonomi og forsikring, DIS i Danmark

DIS yder et tilskud til de ekstraudgifter, der følger med, når man bliver værtsfamilie. Det kan ofte være en stor hjælp, at I snakker med den studerende om, hvordan jeres økonomiske prioriteringer er igennem et semester.

Når man bliver værtsfamilie og dermed får en ekstra person i husstanden, sker det som narturlig følge, at der kommer flere udgifter til mad, el, vand og varme. Derfor giver DIS et månedligt tilskud på kr. 2.950 til alle værtsfamilier. De studerende, der bor hos en værtsfamilie, skal altså ikke selv dække deres madudgifter – bortset fra de perioder, hvor de er på studieture eller rejser på egen hånd. Beløbet er skattefrit, da tilskudet ikke skal ses som betaling af husleje. Selvom de studerende rejser en del i løbet af semestret, udbetaler DIS fuld værtsgodtgørelse i alle fire måneder.

Det er ikke meningen, at godtgørelsen skal dække sociale aktiviteter (såsom museumsbesøg el lign.), samt lommepenge, mens de studerende er ude at rejse – ej heller taxaer frem og tilbage fra lufthavnen. Har jeres studerende en ekstra sød tand, er det også deres eget ansvar.

De studerende bliver informeret om, at godtgørelsen hovedsagligt dækker madudgifter. Men det kan ofte være en stor hjælp, at I snakker med den studerende om, hvordan netop jeres økonomiske prioriteringer er.

Særligt for enlige værter: Pension/børnepenge og boligsikring

Er du single og modtager pension, forhøjede børnepenge og/eller boligsikring, anbefaler vi, at du hurtigst muligt efter, at du er blevet godkendt til at være værtsfamilie, skriver til Udbetaling Danmark for at undgå ændringer i ydelserne. Du skal gøre dem opmærksom på, at du midlertidigt i fire måneder vil have en udvekslingsstuderende fra DIS boende. Orientér om, at den studerende ikke bidrager til husholdningen økonomisk. Du kan kontakte Udbetaling Danmark direkte fra din personlige side på Borger.dk.

Bliver du alligevel kontaktet af Udbetaling Danmark vedrørende din studerendes ophold hos dig, skal du blot kontakte Værtsteamet. Vi kan hurtigt sende dokumentation for dit værtskab til Udbetaling Danmark.

Forsikring

Vi har tegnet en ansvarsforsikring for alle studerende. Den dækker i tilfælde af ulykker og skader hos deres værtsfamilie.

I tilfælde af skader i hjemmet, forvoldt af den studerende, skal dette meldes til eget forsikringsselskab (ifølge dansk lovgivning). Dækker denne forsikring ikke, kan anmeldelsen afprøves ved DIS’ forsikring. Er skaden erstatningsberettiget, dækkes denne af DIS´ forsikring, der dog ikke dækker skader for under 300 kr. I tilfælde af, at ens eget forsikringsselskab dækker skaden, dog med krav om selvrisiko, dækkes denne af DIS’ forsikringsselskab. Skriv til insurance@dis.dk, hvis du har en forsikringssag, som vi skal kigge på.

Indtil den studerende er registreret i Folkeregisteret og har modtaget et CPR-nummer, er alle studerende dækket af en rejse-/sygeforsikring, som DIS har tegnet til dem. Efter modtagelse af deres CPR-nummer er de dækket af den danske sygesikring.